To Our Official Website Visit >>

 

__

* We’re Hiring *

(a volunteering position, like the rest of us)

The High tech protest movement has hundreds of volunteers who help in the fight for democracy in Israel.

Together, we can make a difference and secure the future of Israel’s high-tech industry and democracy. Let’s make a difference together and protect our democracy.

 • Community Manager

  Democratech
  • Part Time
  • Posted 1 year ago
 • Senior Growth Marketing

  Democratech
  Anywhere
  • Part Time
  • Posted 1 year ago
 • Social Media Manager

  • Posted 1 year ago

פורום ההייטק למען ישראל : קידום של קצין משטרה, שבין היתר, תועד באופן ברור משליך רימון על המפגינים כלאחר יד, שקיבל על כך תעודת הצטיינות ועיניינו נחקר במח”ש ובערוצים משמעתיים, אינו סביר באופן קיצוני ואינו עולה בקנה אחד עם הזכות לחופש ביטוי בדמוקרטיה.

המשטרה חייבת להבין, שכוחה נובע, כמעט באופן מוחלט, מהאמון הציבור במשטרה ובשוטרים המושתת על כך שהמשטרה פועלת על פי חוק

Read More

עזרו לנו להגן על היועמ”שית, גלי בהרב מיארה __ ההייטק למען ישראל בנייר עמדה: פגיעה ביועמ”שית היא פגיעה במצפן המשפטי והמוסרי של הדמוקרטיה ושלטון החוק.

ניסיונות חוזרים של חברי ממשלה וח”כים מהקואליציה להלך אימים על מוסד היועמ”שית פוגעים בשעה קשה זו בשלטון החוק ובמצפן המוסרי

Read More