מחבקים את תושבי הדרום והצפון ופותחים את הבית שלנו לאור המצב החירום הלאומי והמיוחד, אנחנו פותחים את לבנו ואת ביתנו לאחינו ואחיותינו מהצפון והדרום.

אנחנו נחבק ונתמוך בתושבי הצפון והדרום ככל שיידרש.
אנחנו קוראים מכאן הערב, למען אחדות ישראל והחוסן הלאומי, גנזו את ההפיכה המשטרית ועצרו את ריסוק הביטחון, הכלכלה והחברה שלנו.

לטופס משפחות מהדרום והצפון כדי להתארח:
https://postly.app/2T9U
לטופס משפחות שמוכנים לארח:
https://postly.app/2T9V

שתפו, העבירו בקבוצות ושלחו למשפחה והחברים מהדרום והצפון

news

Leave a Reply