_Democratech Audio Live 17.

4_
*חצי שעה או פחות של שיחה בגובה העיניים על המשך קידום מאבק ההייטק*🌐🇮🇱-
המקום לשאלות, יוזמות וחשיבה משותפת של הייטקיסטים אכפתיים בלינקדאין כדי לקדם את המלחמה על ההגנה על החופש, הזכויות, הכסף, הכלכלה, מפעל חיינו ועתיד ילדינו ולבצר ולחזק את הדמוקרטיה הישראלית.
__
🦉 לציפורי הלילה – 22:30 –
https://postly.app/2WWM

🐣 למשכימי הבוקר 08:30 –
https://postly.app/2WWN

*העבירו בקבוצות רלוונטיות, הזמינו חברים וקולגות בעמודי האירוע ושתפו אצלכם הפרופיל עם אמירה אישית לבוא ולקחת חלק*🇮🇱🛡️💡

news

Leave a Reply