כל מי שחשוב לו הכסף, החופש, עתיד הילדים ומפעל חיינו יהיה שם שם.

רביעי | 17.5 | 20:00 | חניון קניון איילון

שוויון בנטל מלא מלא.
עצירת קריסת הכלכלה והחברה מתוך אינטרסים צרים ואישיים של קבוצת מיעוט קיצונית.

מה איתך? שתפו, חזקו והעבירו בקבוצות.

news

Leave a Reply