כוח קפלן בהודעה מיוחדת עם צאת יום הכיפורים: ביום הכיפורים נחשפנו לתכנית זדונית, סדורה ומתוכננת היטב, של קנאים דתיים שניסו להפר פסיקות בתי המשפט במטרה לכפות הדתה קיצונית ומשיחית על המרחב הציבורי החילוני ברחבי הארץ.

זהי אותה חבורה שמנסה להפוך את ישראל לדיקטטורה משיחית, חבורה שממנה יוצאים שורפי תינוקות והמעודדים אותם והתומכים בהם.

אנו רואים בחומרה רבה את ניסיון ההשתלטות על המרחב הציבורי על ידי עמותות הממומנות מכספי המיסים של הציבור הליברלי, המקבלות רוח גבית מנבחרי הציבור שניצבים בחזית ההפיכה המשטרית.

זהו עוד שלב בהפיכה המשטרית שמתרחשת בישראל וניסיון להפוך לנורמה מרחב ציבורי שמוכתב על ידי הרבנים הקיצוניים ביותר דוגמת דב ליאור וצבי טאו. הם מעוניינים בישראל נוסח הטאליבן ומול כך חובה להתגונן.

הציבור החילוני והליברלי במדינת ישראל לא יסבול ולא יכיל פגיעה באמונותיו ובאורחות חייו. אלו המבקשים לשנות את דמותה ישראל מבית הלאום של העם היהודי כולו למדינת האורתודוכסיה נוסח אבי מעוז יגלו מולם את עם ישראל החופשי מתקומם מולם.

news

Leave a Reply