עמדת פורום ההייטק למען ישראל בנושא תקציב המדינה שנים 2024-2023 דצמבר, 2023 פורום ההייטק בכנסת, הכולל בכירות ובכירים בהייטק הישראלי, קורא לממשלת ישראל לעצור את התקציב הסקטוריאלי-פוליטי, ובכך לקיים את התחייבותה מתחילת המלחמה, ולנתב כספים ללחימה, לשיקום, לפיצוי, ולצמיחה.

התקציב הנוכחי אינו נותן מענה הולם לאתגרים הלאומיים בהווה ובעתיד ואינו מבטא את סדר העדיפויות הראוי לישראל בעת הזאת.

חוסנה הצבאי של ישראל, תלוי תלות מוחלטת בחוסנה הכלכלי. עלות המלחמה, ע”פ הערכות בנק ישראל והאוצר, תסתכם בכ- 190 מיליארד שקל (לא כולל חזית אפשרית בצפון), כאשר הכנסות המדינה ממסים כבר ירדו ב- 2023 ב- 12 מיליארד שקל.
כ- 200 אלף אזרחים פונו מבתיהם, אינם יכולים לעבוד וזקוקים לתמיכה כלכלית יומיומית.
כ- 150 אלף עובדים הוצאו לחל”ת. לא ברור מתי ואם יחזרו למקום עבודתם באותו היקף.
כ- 300 אלף אנשי מילואים אינם יכולים לעבוד וזקוקים לתמיכה בהתאם.
ההייטק הישראלי, המהווה כשליש מהכנסות המדינה, נפגע משמעותית כתוצאה מהלחימה.
צפויה ירידה דרמטית בהיקף ההשקעות הזרות ובמספר החברות החדשות שנפתחות בישראל. עובדים רבים בתעשייה גויסו למילואים וחברות רבות נקלעו לקשיים ואף עלולות להיסגר. נסיגת ההייטק בישראל, תגרום למפולת כלכלית ותפגע בכל אזרח ואזרחית בין היתר באובדן מקומות עבודה ובפגיעה במעגלי משנה ובנותני שירות.
המשך ההתנהלות הכלכלית הנוכחית, בעיקר בזמן חירום, עלולה לערער את יציבות המשק הישראלי אל מול הכלכלה הגלובלית, משדרת חוסר אחריות של האוחזים בהגה ועלולה לפגוע שוב בדירוג האשראי ולגרור ירידה נוספת בהשקעות בישראל.

לאור נתונים אלה, אנו קוראים לממשלת ישראל להתעשת, לבטל את הכספים הקואליציוניים שאינם הכרחיים, להפנות את הכספים אך ורק למטרות החיוניות שהוגדרו ובעיקר לשמש דוגמה אישית ולבטל משרדי ממשלה מיותרים.

אנו קוראים להנהגת המדינה בשעה זו לקבל החלטות אחראיות, מקצועיות וכלכליות תוך עבודה משותפת של המשרדים הכלכליים בממשלה ובנק ישראל תוך הקשבה למומחים ולדרג המקצועי, שכן בימים אלו חשוב מתמיד תכנון מיטבי חיוני להתמודדות עם מורכבויות המצב הנוכחי, לצמיחה בהמשך ולחוסנה של ישראל.

ממשלה שלא משקיעה במגזר היצרני, במנועי הצמיחה, בפריפריה, בעסקים הקטנים והבינוניים ובהשקעות הון בתקופה של חירום לאומי – מפקירה את הציבור ופוגעת בצמיחה הכלכלית. השקעה באופק חדש לחרדים הינה ראויה, אלא שישנו הכרח כי התוכנית תכלול לימודי ליבה ושתלווה בפיקוח ממשלתי,
ביעדים ובדווח בהתאם לנעשה בחינוך הממלכתי, על מנת שדורות העתיד יוכלו להשתלב בחברה ובעבודה ולא יהיו תלויים בכספי המדינה.
המשך התנהלות לא אחראית תערער את יציבות המשק ותביא לעלייה בסיכון של ישראל, פגיעה בדירוג האשראי והמשך ירידה בהשקעות בישראל.

אם ממשלת ישראל לא תתעשת בקרוב, התוצאה תהיה נזק ארוך טווח לכלכלה הישראלית לרבות פגיעה במאמצי הלחימה של ישראל בזירות השונות, פגיעה בעמידות העורף, פגיעה בחוסן הלאומי, פגיעה בטיב השירותים הציבוריים לכלל האזרחים, כמו גם עליות מחירים.

תכנון מיטבי, נטול שיקולים פוליטיים חיוני להתמודדות עם מורכבויות המצב הנוכחי, לצמיחה ולחוסנה של ישראל. זהו גם רצון הציבור, זוהי חובתכם המוסרית והערכית כלפי אזרחי ואזרחיות ישראל.

news

Leave a Reply