*נושאים בנטל* 🇮🇱 לפי דוח הכלכלן הראשי שפורסם השבוע: 👈🏻 *89% ממשרתי.

ות המילואים הם.ן א.נשים עובדים.ות* כששיעור התעסוקה הכללי במדינת ישראל עומד על 63%.
👈🏻 *20% מהמילואימניקים.ות עובדים.ות בהייטק, כפול מחלקנו בשוק העבודה העומד על 10%!*
👈🏻 ב-2019 שכרם של משרתי המילואים היה גבוה ב-47% מאשר השכר הממוצע במשק.
👈🏻 משרתי המילואים מהווים 25% ממשרתי הסדיר וביחס לאוכלוסיה הכללית הם מהווים אחוזים בודדים.

*ככה נראה השיוויון בנטל בישראל 2024, בזמן מלחמה.* 🇮🇱
*מי שנושא.ת בנטל הכלכלי הוא גם זה שנושא בנטל הבטחוני*.
את קיומה ועתידה של מדינת ישראל מחזיקה קבוצה קטנה מאוד.
אנחנו נכונים להתייצב ולתרום לעתידה, לחוזקה הבטחוני וליציבותה הכלכלית של מדינת ישראל.
אבל זה לא עובד. זה לא יעבוד לאורך זמן.

מתוך חרדה לעתידה של מדינת ישראל אנו אומרים ואומרות *עד כאן. חייבים להפוך את הפרמידה לפני שהיא קורסת. מה שהיה הוא לא מה שיהיה.*

הקדישו שתי דקות *להביע דעתכם על הצעות החוק המקריסות את הציבור התורם:*

התנגדו ל *חוק שירות בטחון* 👇🏻
https://postly.app/3PRI
התנגדו ל *חוק המילואים* 👇🏻
https://postly.app/3PRJ

יהיה טוב. עד אז אנחנו כאן 🇮🇱
מחאת ההייטק
לתרומות: https://postly.app/3PRK
למעקב אחרינו: https://postly.app/2xLe

news

Leave a Reply