ההייטק למען ישראל הפועל לקידום נושאי הליבה החיוניים למדינת ישראל והמורכב ממנכ”לים.

ות ומנהלים.ות בכירים.ות, יזמים.ות, חוקרים.ות, מדענים.ות
ומשקיעים.ות, קורא לממשלת ישראל שלא לקצץ בתקציבי מכון וולקני, המדע והחדשנות.
בלי השקעה בעתיד – אין לנו עתיד.

חזקו ושתפו קולגות ופוליטיקאים.

news

Leave a Reply