*פורום ההייטק למען ישראל מגבה את היועמ”שית גלי בהרב מיארה וקורא לנבחרי הציבור לגלות אחריות ולהפסיק להשתלח בשומרי ובשומרות הסף של ישראל* פורום ההייטק למען ישראל הפועל לקידום נושאי הליבה החיוניים למדינת ישראל והמורכב ממנכ”לים.

ות ומנהלים.ות בכירים.ות, יזמים.ות, חוקרים.ות, מדענים.ות ומשקיעים.ות מגבה את היועמ”שית גלי בהרב מיארה וקורא לנבחרי הציבור לגלות אחריות, ממלכתיות, דרך ארץ ודוגמא אישית המתבקשת מתוקף תפקידם ומעמדם ולהפסיק להשתלח בעובדי.ות, שומרי.ות הסף של ישראל.

בחודשים האחרונים, אנו עדים לעלייה מדאיגה בהתקפות נבחרי ציבור כלפי שומרי סף בישראל, היועמ”שית גלי בהרב מיארה ושופטי בית המשפט העליון, אך ורק בשל שיקולים פוליטיים ואישיים. 

מדובר במגמה מדאיגה אשר מערערת את יסודות הדמוקרטיה הישראלית, מסכנת את שלטון החוק בישראל ואת עקרון הפרדת הרשויות אשר הינו נדבך קריטי בכל דמוקרטיה ומבזה את מעמדם בעיני העם כנציגי ציבור. 

יצויין כי בשל ההתנהלות האמורה, מספר עובדי ציבור מקצועיים ונאמנים לתפקידם בחרו לעזוב את השירות הציבורי כך למשל עוה”ד מיכל רוזנבוים, מנהלת רשות החברות עד לאחרונה שנאלצה לסבול יחס מיזוגני, מתעמר, מטריד ומשפיל. 

שומרי.ות סף עצמאיים, כגון היועצים המשפטיים, מערכת המשפט, הפקידות המקצועית, התקשורת והגופים הרגולטוריים, ממלאים תפקיד מכריע בדמוקרטיה על ידי הבטחת איזונים ובלמים, הגנה על זכויות הפרט, פעולה על פי נורמות מקצועיות, דאגה לאינטרס הציבורי וכספי משלמי המסים, עמידה בכללי מנהל תקין ולשון החוק, והטלת דין וחשבון על נבחרים ובעלי תפקידים בשלטון האזרחי. הם מסייעים במניעת ניצול לרעה של סמכות, קבלת החלטות ממלכתיות בהליך סדור ומקצועי, שמירה על שקיפות וטיפוח אמון הציבור במוסדות דמוקרטיים.

לאור האמור, פורום ההייטק למען ישראל קורא לכלל נבחרי הציבור לגלות מנהיגות ואחריות, במיוחד בזמן מלחמה, ולהפסיק את התקפותיהם חסרות הרסן על שומרי הסף בישראל. אנו מצפים מנבחרי העם לפעול לטובת העם בישראל, באופן מקצועי ומכבד לגופו של עניין ולא של אדם, בממלכתיות ותוך מתן דוגמא אישית, למען הלכידות החברתית ובטחונה של ישראל דורות קדימה. 

 אתר פורום ההייטק למען ישראל:
*https://postly.app/3ROw

למכתב המלא:
https://postly.app/3Ssg

לקבוצה השקטה של הפורום:
*https://postly.app/3ROx

news

Leave a Reply