7 באפריל, 2024 *קריאה דחופה להפסקת ההסתה כנגד מפגינים ומפגינות* פורום ההייטק למען ישראל קורא לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו ולנבחרי הציבור להפסיק את ההסתה כנגד אזרחים ואזרחיות שמממשים את זכותם להפגין, זכות יסוד במדינה דמוקרטית.

 

פורום ההייטק למען ישראל הפועל לקידום נושאי הליבה החיוניים למדינת ישראל והמורכב ממנכ”לים.ות ומנהלים.ות בכירים.ות, יזמים.ות, חוקרים.ות, מדענים.ות ומשקיעים.ות קורא להפסיק את ההסתה כנגד אזרחים ואזרחיות שמממשים את זכותם להפגין וקורא לנבחרי הציבור לגלות אחריות, ממלכתיות, דרך ארץ ודוגמא אישית המתבקשת מתוקף תפקידם ומעמדם ולהפסיק להשתלח באזרחים ובאזרחיות אך ורק בשל שיקולים פוליטיים. 

בחודשים האחרונים, אנו עדים לעלייה מדאיגה בהתקפות נבחרי ציבור כלפי אזרחים ואזרחיות אשר מממשים את זכותם להפגין. 

מדובר במגמה מדאיגה אשר מהווה הסתה לכל דבר וענין, מערערת את יסודות הדמוקרטיה הישראלית ומתירה את דמם של המפגינים והמפגינות, כפי שראינו הלכה למעשה בארוע דריסת המפגינים אמש. האם יעלה על הדעת שאישה, תצא מביתה במוצאי שבת על מנת לממש את חופש הביטוי באמצעות הפגנה ותחזור כשהיא פצועה קשה בשל דריסה כתוצאה מהסתה כנגד מפגינים ומפגינות? 

יצויין כי הזכות להפגין הינה חלק מחופש הביטוי. זוהי זכות בסיסית במדינה דמוקרטית ושבארה”ב אף מעוגנת בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית.

על כלל נבחרי הציבור, מכל קצוות הקשת הפוליטית לצאת בקריאה להגן על זכות זו. 

כמו גם ערוצי התקשורת נדרשים להמנע מלהפיץ מסרים מסיתים כנגד שומרי סף, נושאי משרה ואזרחים ואזרחיות שומרי חוק.

לאור האמור, פורום ההייטק למען ישראל קורא לכלל נבחרי הציבור לגלות מנהיגות ואחריות, במיוחד בזמן מלחמה, ולהפסיק את התקפותיהם חסרות הרסן על אזרחים ואזרחיות בישראל, רק בשל עמדותיהם. אנו מצפים מנבחרי העם לפעול לטובת העם בישראל, באופן מקצועי ומכבד לגופו של עניין ולא של אדם, בממלכתיות תוך מתן דוגמא אישית, למען הלכידות החברתית ביטחונה של ישראל דורות קדימה. 

אתר פורום ההייטק למען ישראל:
*https://postly.app/3ROw

לקבוצה השקטה של הפורום:
*https://postly.app/3ROx

למכתב המלא:
https://postly.app/3SvE

news

Leave a Reply