סוכנות דירוג האשראי S&P הודיעה הלילה על הורדת דירוג האשראי של ישראל לטווח ארוך מרמה AA- ל-A+ עם תחזית שלילית.

פרסום ההודעה בעת הזו, כהודעה שלא מן המניין, תוך סטייה מלוחות הזמנים שהוגדרו מראש, בהתאם לרגולוציה האירופאית החלה על חברת הדירוג, מותרת רק בנסיבות מוגבלות וחייבת להיות מלווה בהסבר של הסיבות לסטיה. במקרה זה, הסיבות לסטיה מלוחות הזמנים המוגדרים, כמפורט בהודעה, היא בשל הגידול המשמעותי בסיכונים הגיאו-פוליטיים והבטחוניים במדינת ישראל.

התחזית פסימית: ב-S&P צופים גידול בגירעון הממשלתי בשנת 2024 ל-8%, בעיקר בשל הוצאות הביטחון שגדלו. זאת, בעוד שהתקציב המתוקן לשנת 2024 התבסס על גירעון של 6.6% בלבד.

חייבים בחירות עוד השנה, חייבים להציל את ההייטק והמדינה.

news

Leave a Reply