אפריל 2024 פורום ההייטק למען ישראל קורא לממשלת ישראל לעשות את המובן מאליו ולכבד את פסיקת בג”צ והוראות היועמ”שית גלי בהרב מיארה, שכן אחרת “לא יהיה דין ולא יהיה דיין בישראל”.

 

פורום ההייטק למען ישראל הפועל לקידום נושאי הליבה החיוניים למדינת ישראל, מגבה את קריאתה של היועמ”שית גלי בהרב מיארה, וקורא לממשלת ישראל לכבד את החוק. בפרט, אל לה לממשלת ישראל לעקוף את הוראות פסיקת בג”ץ והיועמ”שית ולהכשיר שימוש בכספי ציבור שלא כדין ואפלייה במתן תקציבים לציבור שאיננו נושא בנטל השירות הצבאי. 

שלטון החוק הוא רכיב יסודי והכרחי בכל מדינה דמוקרטית. הוא מבטיח התנהלות תקינה החיונית לצמיחה כלכלית, ללכידות חברתית, ולהגנה על זכויות הפרט. ממשלה המפרה בריש גלי את הוראות החוק מציבה את המדינה במשבר חוקתי חסר תקדים ושוחקת את יסודות הממשל הדמוקרטי.

התעלמות מייעוץ משפטי או עקיפת הליכים משפטיים עלולים להוביל את המדינה לכאוס, לחוסר יציבות, ולערעור אמון הציבור במוסדות השלטון. אם הממשלה מרשה לעצמה להפר את החוק, כי אז כל אדם וכל ארגון בישראל יוכלו לומר לעצמם כי מה שמותר לממשלה מותר גם להם. מכאן הדרך לאנרכיה סלולה. 

ערעור הבסיס המשפטי יקשה עוד יותר על חברות ישראליות לגייס כספים ולנהל מסחר תקין עם גופים בחו”ל. יתר על כן, אמון המערכת הפיננסית העולמית והמשקיעים הגלובליים בחברות ישראליות, ובסביבה הכלכלית והמשפטית שבה הן פועלות, חיונית לפעילותן התקינה של חברות הייטק ישראליות שחלק הארי של המימון שלהן מגיע מחו”ל והרוב המכריע של המכירות שלהן הוא ללקוחות בחו”ל, קושי זה יתווסף אל שאר הקשיים בפניהן ניצבות חברות ההייטק בתקופה מאתגרת זו.

התעלמות הממשלה מהוראות פסיקת בג”ץ והיועמ”שית באה בהמשך למגמה המדאיגה של מתקפות שלוחות רסן של נבחרי ציבור על שומרי הסף בישראל, ובכללם היועמ”שית והפרקליטות, שופטי בית המשפט העליון, פקידות מקצועית, גופים רגולטוריים, והתקשורת, אך ורק בשל שיקולים פוליטיים צרים ואישיים, מגמה זו מערערת את יסודות הדמוקרטיה הישראלית, ומסכנת את שלטון החוק בישראל. שומרי.ות סף מקצועיים ועצמאיים ממלאים תפקיד מכריע בדמוקרטיה על ידי הבטחת איזונים ובלמים, שמירה על נורמות מקצועיות, דאגה לאינטרס הציבורי, והגנה על זכויות הפרט. הם מסייעים למניעת ניצול לרעה של סמכות, שמירה על קבלת החלטות ממלכתיות, שמירה על שקיפות וטיפוח אמון הציבור במוסדות דמוקרטיים.

אנו מצפים מנבחרי העם לפעול בממלכתיות לטובת כל תושבי המדינה, באופן מקצועי והגון, תוך הקפדה על מילוי הוראות הפסיקה והנחיות היועמ”שית במיוחד בתקופה קשה זו בה ישראל ניצבת בפני אויבים מחוץ ועליה להתאחד כדי לעמוד באתגרים ולצלוח אותם בשלום.

 לנייר העמדה המלא:
https://postly.app/3UWd

לקבוצה השקטה של הפורום:
https://postly.app/3UWe

news

Leave a Reply