יוקר המחייה בישראל – נייר עמדה __ ביוני 2023 הקימה הממשלה ועדת שרים למאבק ביוקר המחיה.

יו״ר הועדה הוא ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הועדה אמורה לקבוע מדיניות ממשלתית אחידה ולתאם בין פעילות משרדי הממשלה בנושא הטיפול ביוקר המחיה, בין היתר באמצעות צעדים להגברת התחרות, לצמצום הריכוזיות, לטיוב ולהפחתת רגולציה בסקטורים השונים של הכלכלה ולהסרת מגבלות על יבוא. אלא שועדה זו לא מתכנסת בפועל, ויוקר המחיה בישראל עולה ומכביד על אזרחי המדינה.
__
פורום ההייטק למען ישראל, הכולל בכירות ובכירים בהייטק הישראלי, קורא לממשלת ישראל לנקוט בפעולות דחופות על מנת לעצור את אובדן השליטה על התקציב, הגרעון ועליית המחירים בישראל.
__
מדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב 0.8% – הרבה מעל התחזית, עליה המשקפת קצב שנתי המתקרב ל 10%. באוגוסט 2023, פרסם ה-OECD דו”ח המראה כי נכון ל-2022, מדד המחירים בישראל היה הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD, והיה גבוה ב-38% ממדד המחירים הממוצע במדינות ה-OECD.

הנייר עמדה המלא מצורף. שתפו והפיצו.

news

Leave a Reply