פורום ההייטק קורא לממשלה: לשנות את סדרי העדיפויות וליישם מדיניות כלכלית ארוכת טווח שתיתן מענה לאתגרים שלפנינו.

__
ההייטק למען ישראל, הכולל בכירות ובכירים בהייטק הישראלי, קרא כבר בפברואר 2024
לממשלת ישראל להכניס שינויים בתקציב המעודכן לשנת 2024 כך שיופנו משאבים לטובת:
לחימה, שיקום, פיצויים ובעיקר לצמיחה ולשדר לעולם שהאוחזים בהגה מתנהלים באחריות פיסקאלית המותאמת לאתגרים הבטחוניים אשר ישראל עומדת בפניהם.

היום, חודשים אחרי, ברור כי המשך ההתנהלות הכלכלית של הממשלה מערערת את יציבות המשק הישראלי, משדרת חוסר יציבות וחוסר אחריות של האוחזים בהגה ומסבה נזקים כבדים למדינה.
__
הצטרפו למאבק על עתיד המשק והכלכלה! קראו את נייר העמדה, הפיצו שתפו.

news

Leave a Reply