התייצבו איתנו למען עתיד שיפוטי עצמאי בישראל!

__
הצטרפו למאבק נגד ניסיון נוסף להשתלטות פוליטית על מערכת המשפט.
נציב הציבור לתלונות על שופטים חיוני שייבחר והיה עצמאי ובלתי תלוי.
__
בואו נפעל יחד לחיזוק שלטון החוק, קראו את נייר העמדה שלנו ושתפו כדי להגביר מודעות!

news

Leave a Reply